Jak na zkoušky

 

 

Závěrečná zkouška se koná ve žluté budově CENTRUM ŠUMAVSKÁ

Šumavská 416/15, vchod z Chalupeckého náměstí.

Začátek vždy v den zkoušky v 6,45 hod.

 

 

Minimálně 3 dny před závěrečnou zkouškou je žadatel o řidičské oprávnění povinen zaplatit správní poplatek

převodem z bankovního účtu

na účet Magistrátu města Kuřim:

 

číslo účtu: 19-22824641/0100

variabilní symbol: 135300

specifický symbol: Rodné číslo žadatele

do zprávy pro příjemce je nutné uvést: Jméno, příjmení a adresu bydliště žadatele, který bude zkoušku vykonávat.

 

 

   zkouška z odborné způsobilosti 700,- Kč
   opakovaná zkouška z předpisů o provozu na pozemních  komunikacích 100,- Kč
   opakovaná zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla  200,- Kč
   opakovaná zkouška z praktické jízdy 400,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

Při závěrečné zkoušce žadatel doloží VYTIŠTĚNÉ potvrzení o provedení úhrady správního poplatku,

kde budou uvedeny údaje zmíněné v tomto sdělení. 

Nebude-li správní poplatek na účet zaplacen, nebude žák připuštěn k závěrečné zkoušce !!!